Koриста од Resveratrol за човечкиот организам

0

Ресвератрол спаѓа во класата на растителни полифеноли наречени стибени.

Овие соединенија имаат антиоксидативни својства со што ги неутрализираат слободните радикали кои се нестабилни атоми настанати од надворешни штетни влијанија и како такви го оштетуваат телото и доведуваат до различни заболувања како на пример: срцеви, невролошки и малигни. Ресвератролот може да се најде во лушпата на црвеното грозје или може да биде екстрахиран од растението Polygonum cuspidatum.

Ресвератролот се користи во состојби на:

-Кардиоваскуларни заболувања – како кардиопротектор, ресвератролот ја стимулира активноста на eNOS (ендотелна азот оксид синтаза), ја инхибира оксидација на LDL и ја инхибира тромбоцитната агрегација, со што превенира миокарден инфаркт и мозочен удар.

-Алцхајмерова болест и дементни заболувања – ги заштитува нервните клетки од оштетување и насобирање на плака, а воедно ја поттикнува фукцијата на митохондриите, со што го подобрува аеробниот капацитет и ја засилува сензомоторната функција.

-Малигни заболувања – интерферира со сите стадиуми на карциногенезата и ја инхибира клеточната делба и раст in vitro на многу хумани малигни клетки вклучувајки ги тие на дојка, простата, желудник, дебело црево, панкреас и тироидна жлезда.

-Ресвератролот не се препорачува за време на бременост и доење.

авторски текст, не смее да се користи за комерцијални цели и/или реемитувањ

Дарко Стојановски е роден на 20.03.1983 година во Скопје. Со средно образование се стекнал во средното училиште "Орце Николов", Скопје, насока: општа гимназија. Дипломира на Mедицинскиот факултет при Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" од Скопје во 2007г. работно искуство: Доктор на медицина, ПЗУ “Линко Мед“, Скопје (2014-моментално); Медицински консултант, НВО "Борка - за секој нов ден", невладина и непрофитна организација за борба против ракот, Скопје (2011 - моментално); Вешто лице од областа на медицината во Основен Суд Кочани (2010 - 2014); Вешто лице од областа на медицината во Основен Суд Неготино (2010 - 2014); Meдицински претставник, Actavis, Скопје (2010 - 2013); Meдицински претставник, Swanson Health Products, Скопје (2008-2010). обуки и сертификати: Сертификат за Програма за партнерство со лекарите - вештини за продажба, INNOVARA, Inc Софија, Бугарија; Сертификат за семејна медицина - IV Конгрес на земјите од Југоисточна Европа по семејна медицина, Пловдив, Бугарија; Сертификат за Трансакциона Анализа – ТA, Скопје, Македонија; Guerilla Marketing Certificate - Triple S Learning, Скопје, Македонија; CME CVS – Continuing Medical Education Cardiology Certificate - The European Board for Accreditation in Cardiology, Прага, Чешка; IELTS (International English Language Testing System), English language Certificate, British Council, Скопје, Македонија; Сертификат за семејна медицина - III Конгрес на земјите од Југоисточна Европа по семејна медицина, Пловдив, Бугарија; Сертификат за кардиологија - IV Конгрес на земјите од Југоисточна Европа по кардиологија, Охрид, Македонија. Одлично говори англиски и германски, а има познавања и од француски, грчки, италијански и шпански јазик.