Mит: Ракот е мојата судбина

0

Со правилна стратегија, околу 30% од случаите на рак може да се спречат.

Глобални, регионални и национални политики и програми кои промовираат здрав начин на живот значително можат да ја намалат стапката на заболувања од рак кои се предизвикани од фактори на ризик како што се алкохол, нездрава исхрана и физичката неактивност. Подобрување на исхраната, физичката активност и одржување на здрава телесна тежина може да спречат околу една третина од најчестите видови на рак.

-Врз основа на сегашните трендови, употребата на тутун се очекува да убие една милијарда луѓе во 21 век. Употребата на тутун е поврзана со 71% од сите смртни случаи со рак на белите дробови а најмалку 22% од сите смртни случаи од рак биле критични.

-Во многу земји во развој, има заблуди за дијагноза и третман кои можат да доведат поединци да бараат алтернативна грижа на местото на стандарден третман. Разбирањетo и одговарањетo на културни верувања и практики е од суштинско значење.

-Пациентите во развиените земји со дијагностициран рак непотребно страдаат и умираат поради недостиг на свест, ресурси и пристап до прифатлива, ефективна и квалитетна услуга кои им овозможуваат рана дијагноза и соодветен третман и нега.

Извор: TOOLKITWORLD CANCER DAY 2013

Union for International Cancer Control

www.uicc.org

авторски текст, не смее да се користи за комерцијални цели и/или реемитување

Дарко Стојановски е роден на 20.03.1983 година во Скопје. Со средно образование се стекнал во средното училиште "Орце Николов", Скопје, насока: општа гимназија. Дипломира на Mедицинскиот факултет при Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" од Скопје во 2007г. работно искуство: Доктор на медицина, ПЗУ “Линко Мед“, Скопје (2014-моментално); Медицински консултант, НВО "Борка - за секој нов ден", невладина и непрофитна организација за борба против ракот, Скопје (2011 - моментално); Вешто лице од областа на медицината во Основен Суд Кочани (2010 - 2014); Вешто лице од областа на медицината во Основен Суд Неготино (2010 - 2014); Meдицински претставник, Actavis, Скопје (2010 - 2013); Meдицински претставник, Swanson Health Products, Скопје (2008-2010). обуки и сертификати: Сертификат за Програма за партнерство со лекарите - вештини за продажба, INNOVARA, Inc Софија, Бугарија; Сертификат за семејна медицина - IV Конгрес на земјите од Југоисточна Европа по семејна медицина, Пловдив, Бугарија; Сертификат за Трансакциона Анализа – ТA, Скопје, Македонија; Guerilla Marketing Certificate - Triple S Learning, Скопје, Македонија; CME CVS – Continuing Medical Education Cardiology Certificate - The European Board for Accreditation in Cardiology, Прага, Чешка; IELTS (International English Language Testing System), English language Certificate, British Council, Скопје, Македонија; Сертификат за семејна медицина - III Конгрес на земјите од Југоисточна Европа по семејна медицина, Пловдив, Бугарија; Сертификат за кардиологија - IV Конгрес на земјите од Југоисточна Европа по кардиологија, Охрид, Македонија. Одлично говори англиски и германски, а има познавања и од француски, грчки, италијански и шпански јазик.