Прва помош при повреда на ‘рбетот

0

Секој од нас, без разлика дали е медицинско лице или не, во секојдневието може да биде затекнат од несакана ситуација во која може да е загрозен и животот на наш пријател или случаен минувач. Навременото, би рекол, реагирање, може да спаси понекогаш и човечки живот. Следат неколку медицински совети за укажување на прва помош при повреда на ‘рбетот.

Ако се сомневате во повреда на ‘рбетот, вклучително и на вратниот дел, не ја поместувајте повредената личност. Резултат на нестручно поместување може да биде парализа или други сериозни комликации. Дека некој има повреда на ‘рбетот, треба да се посомневаме кога:

  • Постои доказ за повреда на главата, со промена на свеста.
  • Личноста се жали на јака болка во вратот или грбот.
  • Повредениот не може да го движи вратот.
  • Личноста се жали на слабост, трнење или парализа, или не постои контрола на аналниот и мочниот сфинктер, како и недостаток на подвижност на екстремитетите.
  • Вратот или грбот е извиткан или чудно позициониран.

Ако се сомневате во повреда на ‘рбетот:

  • Викнете ја Брзата помош.
  • Не ја помрднувајте личноста! Поставете поголеми парчиња облека или крпи на двете страни од вратот за да превенирате било какво движење. Целта на првата помош при ваква повреда е да се одржи личноста во истата позиција како што е најдена.
  • Овозможете прва помош за повредениот колку што е можно со помало движење на главата и вратот. Ако не постојат знаци за циркулација (дишење, кашлање или движење), почнете со реанимација. Употребете ги прстите нежно да ја придвижите вилицата. Ако повредениот нема пулс, почнете со компресија на градниот кош.
  • Ако личноста носи заштитен шлем, не го вадете.
  • Ако навистина морате да ја превртите личноста бидејќи повраќа, се дави во крв или има опасност од друга повреда, ќе ви биде потребен уште еден човек да ви помогне. Придвижете ја личноста заедно со што помало движење на вратот или на повредениот дел од ‘рбетот.

 

-авторски текст, не смее да се користи за комерцијални цели и/или реемитување-

Д-р Стеван Цветкоски е роден на 22.03.1985 год. во Прилеп, каде го завршува своето основно и средно медицинско образование. Дипломира на Медицинскиот Факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје во 2011 година и се стекнува со титулата доктор на општа медицина. За време на студирањето активно е вклучен во Сојузот на Студенти и Студентскиот Парламент на Медицински Факултет како: Во август 2010 год. работи на Оперативен оддел и Оддел за патолошка бременост при „Универзитетска Клиника за Гинекологија и Акушерство” – Скопје, Р.Македонија. Во периодот мај 2012 – април 2013 работи како доктор по општа медицина во Поликлиника НЕУРОМЕДИКА – Скопје. Моментален ангажман: Специјализант по трауматологија и ортопедска хирургија ( Баден-Вуртемберг, Сојузна Република Германија). Д-р Стеван Цветкоски во текот на својата богата активност има посетувано медицински конференции во Република Македонија и надвор од неа и се има стекнато со многу вештини од областа на медицината, како и надвор од тоа поле, меѓу кои се и тимската работа, односи со јавност, организациони способности, стратешко планирање, говорни вештини, како и многу други. Одлично ги познава англискиот и германскиот јазик. Член на Извршен Одбор на Сојуз на Студенти на Медицина на Македонија при Медицински Факултет – Скопје, 2007-2008; Генерален Секретар на Студентски Парламент на Медицински Факултет – Скопје, 2008-2010; Член на Наставно-Научен Совет на Медицински Факултет – Скопје, 2008-2010; Член на Комисијата за Настава на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” – Скопје, 2008-2009; -Чест и задоволство е да се биде дел од тимот на Доктори.мк. Ова е одлично место каде што еден млад доктор со свои статии може да придонесе за здравствената едукација како на обичните читатели, така и на медицинскиот кадар. Едно големо браво за идејата за веб-сајтот и за професионалниот уреднички тим кој ги обединува докторите од целата држава на ваков интересен начин.