Мозочниот удар може да се спречи! Мозочниот удар може да се лечи! www.mozocenudar.mk

Дали знаете како настанува мозочниот удар? А  како тој се дијагностицира и лечи? Дали го знаете сосптвениот ризик за мозочен удар?

Денес би сакале да ви го презентираме сајтот на првото македонско Здружение за борба против мозочниот удар “Moзочен удар”, со помош на кој можете да се информирате многу повеќе за оваа тешка состојба.

 

Мозочниот  удар може да се спречи!
Мозочниот удар може да се лечи!